Regulamin serwisu

 1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 2. Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu promocję regionu, przekazywanie informacji turystycznych oraz promocję ogłoszeń.
 3. Wydawcą witryny jest firma Anhor Tomasz Sobecki, ul. gen. Józefa Bema 5, 55-095 Długołęka, NIP 666-131-65-42.
 4. Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ogłoszenie musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji dana osoba będzie miała możliwość zalogowania się do Panelu umożliwiającego dodanie ogłoszenia. Dane przekazywane podczas rejestracji, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryn, są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania ogłoszeniem.
 5. Rejestrując się w witrynie:
  • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji;
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z serwisu;
  • zobowiązujesz się nie dostarczać treści o charakterze zabronionym polskim prawem;
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryn przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło;
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryn za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynach z Twojego konta pocztowego.
 6. Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawieraja dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tych stronach są własnością ich twórców.
 7.  Serwis zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 8. Zarejestrowany użytkownik  ma prawo przesyłania do witryn swoich informacji, materiałów (zdjęć, video itp.).
 9. W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać informacje nieprawdziwe, nieaktualne lub w inny sposób nie odpowiadające Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji
 10. W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm – naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
 11. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryn zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z serwisu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 12. Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryn jest równoznaczne z ich akceptacją.
Używamy plików cookie wyłącznie do analizowania naszego ruchu. View more
Cookies settings
OK
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizowania ruchu, oferowanej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.  
Save settings
Cookies settings