Plany zbiornika wodnego 20km od j. powidzkiego

W miejscu kopalni odkrywkowej Jóźwin IIB powstanie zbiornik wodny o powierzchni 438 hektarów i pojemności 220 milionów metrów sześciennych. Będzie to największy zbiornik wodny w Wielkopolsce.

kopalnia konin

Prace nad budową zbiornika rozpoczęły się w 2022 roku. Obecnie trwają prace ziemne, mające na celu wyprofilowanie dna i skarp zbiornika. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie napełniania zbiornika wodą.

Zbiornik wodny będzie wykorzystywany do celów rekreacyjnych, rolniczych i energetycznych. Będzie to miejsce do uprawiania sportów wodnych, wędkowania i kąpieli. Wody zbiornika będą wykorzystywane do nawadniania pól uprawnych w regionie. Zbiornik będzie również wykorzystywany do chłodzenia elektrowni koninowskiej.

Budowa zbiornika wodnego w miejscu kopalni odkrywkowej Jóźwin IIB to jeden z elementów rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych w Wielkopolsce Wschodniej.

Odkrywka Jóżwin IIB

Odkrywka Jóźwin IIB została otwarta w 1973 roku. Wydobycie węgla brunatnego na tym terenie zakończyło się w 2022 roku.

Odkrywka Jóźwin IIB była jedną z największych kopalni odkrywkowych w Polsce. Jej powierzchnia wynosiła około 2000 hektarów, a głębokość około 150 metrów. W ciągu 49 lat eksploatacji odkrywki wydobyto około 200 milionów ton węgla brunatnego.

Ostatni transport węgla wyjechał z odkrywki w piątek, 16 czerwca 2023 roku.

Kontrowersje na temat wpływu na jezioro Powidzkie

Utworzenie zbiornika wodnego w miejscu kopalni odkrywkowej Jóźwin IIB będzie miało zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na jezioro powidzkie.

Pozytywny wpływ

  • Zbiornik wodny będzie stanowić nowe źródło wody dla jeziora powidzkiego. Wody zbiornika będą wykorzystywane do nawadniania pól uprawnych w regionie, a także do chłodzenia elektrowni koninowskiej.
  • Zbiornik wodny będzie sprzyjać rozwojowi turystyki i rekreacji w regionie. Będzie to miejsce do uprawiania sportów wodnych, wędkowania i kąpieli.
  • Zbiornik wodny będzie pełnił funkcję retencyjną, chroniąc region przed powodziami.

Negatywny wpływ

  • Zbiornik wodny może wpływać na pogorszenie jakości wody w jeziorze powidzkim. Do jeziora mogą przedostawać się zanieczyszczenia z terenu zbiornika, w tym z pól uprawnych, ścieków komunalnych i przemysłowych.
  • Zbiornik wodny może wpływać na zmianę mikroklimatu w regionie.
  • Zbiornik wodny może wpływać na zaburzenie ekosystemu jeziora powidzkiego.

Ogólnie rzecz biorąc, wpływ utworzenia zbiornika wodnego w miejscu kopalni odkrywkowej Jóźwin IIB na jezioro powidzkie będzie zależał od wielu czynników, w tym od jakości wody w zbiorniku, od wielkości i kształtu zbiornika, a także od sposobu zarządzania zbiornikiem.

Używamy plików cookie wyłącznie do analizowania naszego ruchu. Zobacz więcej
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizowania ruchu, oferowanej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.  
Save settings
Ustawienia ciasteczek