Regaty o Puchar Dowódcy – zawiadomienie o regatach

Regaty o Puchar Dowódcy 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego

w ramach obchodów

Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Powidz Grand Prix Jeziora Powidzkiego 2023

Organizatorzy

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz
Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo,

Dane kontaktowe

33. Baza Lotnictwa Transportowego, mjr Rafał Płokarz
tel. 668 211 108, e-mail: 33bltr.sport@ron.mil.pl

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”, Jacek Smuszkiewicz, tel. 606 433 959, e-mail: ppjk-powidz@wp.pl

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 sierpnia 2023 r. na akwenie Jeziora Powidzkiego.

2. Biuro regat: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy w Przybrodzinie.

3. Port regat: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy w Przybrodzinie.

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2021, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2021 -2024, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Omega Klasyczna, Katamaran, Open, Trias, Czarter.

Limit jachtów w klasach konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na 3.

7. Zgłoszenia do regat:

w biurze regat w dniu 12. 08. 2023 r. w godz. 09.00 – 11.00

wpisowe – 60,00 zł od osoby.

Przy zgłoszeniu należy przedstawić wszystkie wymagane dokumenty, tj.:

1) licencja sportowa lub amatorska sternika jachtu

https://pya.org.pl/polski…/page/licencja-zawodnika-pzz/

2) ubezpieczenie OC sternika lub jachtu obejmujące udział w regatach.

8. Instrukcja żeglugi i wszelkie dokumenty dotyczące regat będą dostępne dla zawodników w biurze regat.

9. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

10. Otwarcie regat o godzinie 11.00 w dniu 12. 08. 2023 r. w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym w Przybrodzinie.

11. Wyścigi: planowany start do I wyścigu w dniu 12. 08. 2023 r. o godz. 12.00.

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.

13. W klasyfikacji końcowej nie zostaną ujęci zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

14. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

15. Nagrody:

• uczestnicy regat otrzymają dyplomy,

• załogi sklasyfikowane na I miejscach otrzymają pamiątkowe statuetki,

• losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników regat.

16. Przepisy żeglugowe:

• załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania obecnie obowiązujących przepisów żeglugowych;

• obowiązuje zakaz używania silników spalinowych – strefa ciszy.

17. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

18. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

19. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

20. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

21. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

22. Licencje: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną licencję sportową lub amatorską zawodnika Polskiego Związku Żeglarskiego.

https://pya.org.pl/polski…/page/licencja-zawodnika-pzz/

23. Ubezpieczenie: ważne na czas wyścigów ubezpieczenie OC sternika lub jachtu na kwotę minimum 50000,00 zł obejmujące w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.

Jacek Smuszkiewicz

Komandor Regat

Używamy plików cookie wyłącznie do analizowania naszego ruchu. View more
Cookies settings
OK
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizowania ruchu, oferowanej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.  
Save settings
Cookies settings